BACK
Section About Galerie Lieve Hemel
    Enige opmerkingen
over de kunstenaars van de galerie, nu en in de loop der jaren.

Binnen het realistische genre behoren de Nederlandse kunstenaars van galerie Lieve Hemel tot de allerbesten, waarbij aangetekend dat de selectie is gebaseerd op persoonlijke voorkeur, die, hoewel moeilijk te karakteriseren, zich toespitst op het vermogen van de schilders het licht naar hun hand te zetten, en in zijn algemeenheid resulteert in iets wat als een subtiel soort sensitiviteit omschreven zou kunnen worden. De duur van de samenwerking is opmerkelijk: 20 tot 30 jaar. De vraag of hun werk ook typisch Hollands is wordt -bezien in het licht van de rijke schilderkunstige voorgeschiedenis van dit kleine land- merkwaardig genoeg voornamelijk beantwoord door buitenlanders: doorgaans met een volmondig ja. Als direct betrokkene kan ik onvoldoende afstand nemen om hierover een mening te formuleren, maar als ik over de landsgrenzen heenkijk zie ik wel degelijk verschillen die met enige goede wil als landseigen kunnen worden gekarakteriseerd: de navrante thema's van de Duitsers, het donkerder coloriet dat in mediterrane landen domineert, om maar wat te noemen. Ik kan me overigens niet aan de indruk onttrekken dat die verschillen langzaam maar zeker vervagen. Ik herinner me nog hoe treffend het werk van een Japanse schilder leek op dat van een ons bekende Vlaamse stillevenschilder. Uiteindelijk, uiteindelijk, is alles tijdelijk.Schilders en Beeldhouwers
 
De schilders van Galerie Lieve Hemel, in alfabetische volgorde:

Hendrick Brandtsoen (1938-2003)
Roger Braun
Anneke van Brussel
Rudolf Hellebaut
Alexandra Klimas
Hans van der Kroef
Walter Leclair
C.B. Muller
Olav Cleofas van Overbeek
Jeroen Paulussen
Francisco Roa
Karel Sirag
Ben Snijders
Theo Voorzaat
Alex de Vrede
Wijnand Warendorf

Sculpturen:
Tom Eckert (gepolychromeerd hout)
Livio de Marchi (hout)
Nicolas van Ronkenstein (brons)
Silvina Spravkin (marmer)
Els van Westerloo (brons)


     


*

Zilver
 
De plaats van het scultptuur binnen de galeriecollectie is decennia lang onderhevig geweest aan evolutie (keramische sculpturen tot het eind van de jaren tachtig, bronzen sculpturen tot het eind van de jaren negentig), maar de komst van zilversmid Goudji in 1996 leidt tot een definitieve keuze voor het Hedendaags Zilver als tegenhanger van het Hedendaagse Realisme in de schilderkunst. Overigens, Goudji blijft in deze context een bijzondere plaats innemen: ook in internatinonaal opzicht is deze kunstenaar een absoluut unieke persoonlijkheid, waarvoor elke rubricering ten ene male tekortschiet.

Nederlandse zilversmeden:
At Brandenburg
Jef Huibers
Jan van Nouhuys
Paul Pallandt
JurriŽn Schiff
Thalen & Thalen

Uit BelgiŽ:
Georges Cuyvers

Voor uitgebreide informatie zie de afdeling Contemporary Silver.*

BACK