BACK

Weekly Residuum 387 - juli 2008 B
© foto en tekst Koen Nieuwendijk


foto © 2008 Koen Nieuwendijk
Er is iets heel vertederends aan het zoeken op internet. Als ergens het gebruik van de juiste spelling wordt gerelativeerd dan is het daar. Bedenkt u maar een zoekwoord en voert u het onjuist gespeld in, dan vindt u bijna net zo veel juiste informatie als wanneer u het woord foutloos had ingetypt. Dat moet taalpuristen pijn doen. Zou al die moeite dan overbodig blijken te zijn?

Het is maar hoe u het bekijkt. Het lang niet imaginaire alternatief van correcte spelling bestaat uit een brede waaier van spellingvarianten, waarvoor zoekmachines zonder moeite zijn te programmeren, waardoor ze u niet meer hoeven te vragen of u misschien iets anders bedoelde, zoals nu nog gebeurt. Als u maar lang genoeg wacht gaat de ene taal naadloos in de andere over, totdat communiceren zonder een taal te leren dank zij diezelfde zoekmachines realiteit zal worden.

Het rechttoe rechtaan woordenboek belandt in het antikwariaat. Wij spreken, schrijven en lezen en verstaan elkaar internationaal via de zoekmachine, die intussen spraakgestuurd is, dus voordat we het weten ook de stem van ons geweten waarneemt, waarmee ook het stemrecht ons ongemerkt ontglipt. Is het daarom behalve vertederend niet ook hoopgevend dat we alsnog weer met het rode potlood moeten stemmen?

BACK