BACK

Weekly Residuum 420 - augustus 2009 A
© foto en tekst Koen Nieuwendijk


foto © 2009 Koen Nieuwendijk


Voor het goede begrip, alles wat ik hier zeg, zeg ik als burger. Een burger is per definitie niet goed geïnformeerd, om de eenvoudige reden dat overheden dat niet willen, wat ze ook beweren. De laatste staatsgeheimaffaire spreekt voor zich. Een beetje burger kan niet anders dan roepen in de duisternis, in de hoop dat de macht van het getal ooit de doorslag geeft. Hogere burgers willen dat weer niet, ook al zijn zij net zo goed diep gefrustreerd over de impact van hun inbreng. Kan ik me ook wat bij voorstellen, want over één ding kunnen we het eens zijn, ad hoc beslissingen zijn net zo ondoordacht als de mening van de gemiddelde burger, met dien verstande, dat de politicus (-ca) als hij of zij wil wel beschikt over de nodige informatie, dus achteraf ter verantwoording geroepen en/of vervolgd zou moeten kunnen worden wegens nalatigheid en/of misleiding, terwijl zij hiervoor juist worden gevrijwaard.

Dit gezegd hebbende kunt u zich voorstellen hoe slecht mijn geweten is als ik denk dat mijn mening onvoldoende is gefundeerd. Mijn vraag aan mijzelf is nu of dat zou verdwijnen als ik het eenmaal voor het zeggen had, en zo nee, of ik daar effectief en duurzaam in gecorrigeerd zou kunnen en/of willen worden. Zou ik, kortom, mij kunnen gedragen als een heilige?BACK