HOME
BACK to At Brandenburg BACK to Weekly Archief 1

Weekly Residuum 7 - Juli 2000 / C
© foto en tekst Koen Nieuwendijk


Kunst en Wetenschap
(met dank aan At Brandenburg)
At Brandenburg, "Verstild" 1999, zilver (gehalte 925), kristal, ijzer, hoogte 120 cm


Er schoot mij laatst een manier te binnen waarop eenvoudig de afstand tot de maan en de sterren is te berekenen. U neemt een dakrand, circa twee meter boven uw hoofd, en zet daarop twee wasknijpers, met een onderlinge afstand zo groot als de afstand tussen de top van uw wijsvinger en diens knokkel -op een afstand van 30 cm dwars voor uw ogen gehouden- maar dan geprojecteerd op uw dakrand.

U kiest een hemellichaam, en, op de lijn van uw pupil tot hemellichaam, ook een punt, tenminste drie meter hoger dan uw dakgoot. Als u geluk hebt staat er nog een ouderwetse televisieantenne. U brengt uw wijsvinger weer in de maatstafpositie en markeert de plek waarop de rechte tussen uw pupil en uw drie-meter-punt uw wijsvinger snijdt. Ik raad u aan een en ander zo te arrangeren dat u daarvoor de vouw bij het tweede kootje kunt nemen.

U beweegt daarop uw hoofd naar opzij, houdt het daar stil, en meet op uw wijsvinger de verschuiving van de wasknijpers, het drie-meter-punt en het hemellichaam, allen ten opzichte de markatievouw. Het hoeft geen betoog, dit eist nauwkeurige waarneming. U kunt nu op eenvoudige wijze de afstand tot het hemellichaam uitrekenen, immers, de enige onbekende in de vergelijking die u kunt opstellen is de afstand tot uw hemellichaam. Het kan zijn dat uw hoofd te wiebelig is en uw hand te bibberig, maar aan het principe doet dat niets af.

Hoe kom ik hier nu op. In de galerie staat een buitengewoon merkwaardige plastiek van At Brandenburg, hierboven afgebeeld. Geeft men de slinger een duwtje, dan verandert binnen een minuut de rechte slingerbeweging via een ovaal in een cirkel, waarmee, zoals wij van Foucault hebben geleerd, is bewezen dat de aarde draait. Ik vind dat in al zijn eenvoud een bijzonder intrigerende gewaarwording. Het geeft mij het houvast dat althans een deel van het universum niet ondoorgrondelijk is, en dat zelfvertrouwen bracht me in de drieste stemming die tot mijn primitieve afstandsbepaling leidde. Waar het hedendaags zilver allemaal niet goed voor is.
   
BACK to At Brandenburg BACK to Weekly Archief 1