BACK

Section History

In het Verleden
 
Vooruitlopend op de aandacht die in een later stadium in een aparte rubriek op deze site zal worden gewijd aan kunstenaars, waarmee wij in het verleden hebben samengewerkt, noem ik hier met een gevoel van heimwee naar hun werken de namen van hen die overleden zijn, zoals de schilders
Johannes Koster
René Miković
Herman van Rossum
Arthur Goldsteen
Nel Maritz
Bernard Brunklaus
Karel Wiggers
en ook de keramist Pablo Rueda Lara.

Arthur Goldsteen


Nel Maritz

René Miković

Herman van Rossum

Er zijn ook kunstenaars, die van stijl of stiel veranderden, zodat mij van bijvoorbeeld de prachtige tekeningen van Marie Kessels, de monumentale ten-voeten-uit-portretten van jonge vrouwen van Godfried van Utrecht, de miniaturen van Miek Vermeulen en de stillevens van Peter Teeling en Freddy van Cotthem alleen de herinnering en wat drukwerk rest.

Freddy van Cotthem

Godfried van Utrecht

Ook schilders als Hillebrand van Kampen, maar vooral Michael Berkhemer, die met hun toenmalige manier van schilderen veel enthousiaste respons genereerden, drukten in de loop van de jaren zeventig hun stempel op de galerie. En natuurlijk Bernadette, die met haar met kale mannetjes bevolkte schilderijen ons voor het eerst deed kennismaken met de droom van alle kunstenaars en galerieën: uitverkochte tentoonstellingen.


Hillebrand van Kampen

Jan van der Kooi

Michaël Berkhemer


Er zijn nog veel meer namen die genoemd moeten worden, zoals Yvonne Schot en Jan van der Kooi, die hier in de jaren tachtig exposeerden, en Eja Siepman van den Berg, van wie wij nog langer geleden zo nu en dan een paar bronzen hadden.

Vermeldenswaard zijn verder de schilders, die binnen hun specifieke stijlcategorie tot de groten gerekend mogen worden, maar die uiteindelijk niet pasten binnen het subjectieve concept van de persoonlijke voorkeur, op grond waarvan de collectie nog steeds is gebaseerd. Namen als Johfra en Diana Vandenberg zullen de kenners zeker niet onbekend in de oren klinken.

Keramiek
 
Een aparte plaats in deze terugblik neemt de keramiek is. Van 1972, het jaar waarin de eerste tentoonstelling uit de "Aarden Realiteiten" genoemde serie plaatsvond, tot het begin van de tachtiger jaren was de figuratieve keramiek een der specialisaties van de galerie. Door een combinatie van factoren verschoof de aandacht naar brons, en later naar zilver, maar er zijn heel wat namen van keramisten, die mij zijn bijgebleven, zoals bijvoorbeeld:
Rob Neef
Marion Askjaer Veld
Gerard van Westerloo
de al genoemde Pablo Rueda Lara
Els van Westerloo (waarvan nu bronzen in de galerie te vinden zijn)
Hanneke Verheij
Trudy Drescher
maar ook Nicolaas van Os
Beate Nieuwenburg
José Vermeersch
Anna Colenbrander
en nog vele anderen.

Het minste wat ik kan doen is het werk van deze kunstenaars in de nabije toekomst in digitale gedaante voor de buitenwacht toegankelijk maken. In letterlijke zin zijn zij geen "Kunstenaars van de galerie", maar toch, zij horen erbij, zij hebben mede het gezicht van de galerie bepaald, bijgedragen aan de steeds groeiende reputatie, en vóór alles hebben zij met hun werk op hun unieke manier mijn onverzadigbare honger naar adembenemende schoonheid gestild.
Deze opsomming van in het verleden geëxposeerde kunstenaars is nog verre van compleet, en zal regelmatig worden aangevuldTOP