BACK

Weekly Residuum 150 -mei 2003 A
© foto en tekst Koen Nieuwendijk
Logica is een hersenschim van het menselijk denken. Werkelijkheid is een fictieve zekerheid, die het denken de illusie van een overwinning schenkt, maar niet de garantie tegen een kater. Maar er is nog meer, want zelfs als ik dit allemaal zelf kon bedenken, wie ben ik dan dat ik zeggen mag dat een ander zich vergist?

De logica van het vergissen is dat die leidt tot verhelderend inzicht, dus blijft de vraag of het bestraffen van dwalend denken niet vertragend werkt. Als u het tenminste met mij eens bent dat er sinds Adam en Eva sprake is van vooruitgang in het denken, hoe moeilijk die ook te meten is. Al lijkt mij dat de logica van het meten beslist onzekerheid indiceert. Het voordeel van die twijfel geef ik voorlopig het voordeel van de twijfel, anders is er geen beginnen aan. Zo logisch denk ik nou ook wel weer.

BACK