BACK

Weekly Residuum 148 -april 2003 C
© foto en tekst Koen Nieuwendijk
Hoe beter u mijn kronkelende zinnen kunt doorgronden, hoe beter u ook bent gewapend tegen de ondoorgrondelijke taal van stadsdeelraadbestuurders, en verder alle bestuurders. Om eerlijk te zijn vraag ik me nu af wat ik zou zeggen als ik in een dergelijke positie verkeerde, die ik overigens hoogstens alleen heel misschien zou accepteren in een bui van genadeloze ijdelheid, gecamoufleerd door fatale burgerzin, of als ik even wat afwezig ben, ofschoon mijn geweten er maar niet in slaagt de beelden van een naderende nederlaag visueel te krijgen, want ergens staat het vast dat zelfs die vermaledijde manipulaties niet tot stand komen zonder aanzienlijke inzet. Dus wordt het tijd dat u gaat calculeren.

U moet deze alinea lezen zonder adem te halen en met de jumper van tekstverklaren op uit, want dan blijkt dat overlevingsdrang van alle tijden is. Maar eveneens staat vast dat de methoden die geacht worden daartoe bij te dragen, voortdurend aan revisie onderhevig zijn. Dus als uw welbevinden concludeert dat mijn argumenten falen, dan draagt dat tot mijn verbazing toch bij aan mijn eigen functioneren, al besef ik dondersgoed dat het staat of valt met formuleren.

Dat kan niet goed zijn, want dat rijmt.
Maar blijft u persisteren, want ook ik hou vol.
Zolang het weten u en mij zal deren.


BACK