BACK to Weekly BACK to Artspot 2011

Weekly Residuum 182 - december 2003 B
© foto en tekst Koen NieuwendijkIk heb een kans gemist. De dagen op de PAN zijn om uiteenlopende redenen altijd zwaar, waardoor vermoeidheid knabbelt aan het denkvermogen, maar daar moet ik toch tegen kunnen? Het volgende gebeurde. Er passeerden twee mannen, min of meer in gesprek, waardoor hun aandacht even niet bij het aanbod was, hoewel zij argeloos rakelings langs mijn stand scheerden. De oudste van de twee, met meerdere ringen in zijn oren en misschien ook elders, zag plots zijn omgeving weer, en riep verschrikt zoiets als snotverdulleme en zei gedecideerd dat hij die afschuwelijke dingen van Lieve Hemel niet wilde zien. Dat was al gebeurd, maar ja.

Maar erger was dat wij beiden, voor we het wisten, een pracht kans hadden laten liggen. Hij, omdat hij een sublieme gelegenheid had laten schieten om zich tot in het diepst van zijn beenmerg te verlustigen in het walgen, en ik, omdat ik hem niet heb gevraagd hoe dat nou voelt en of het echt zo werkt dat je straffeloos van een vorm van loutering kunt spreken, zoals ik min of meer veronderstel, al was het walgen dit keer wel erg kort. Wel kan ik u verzekeren dat ik onafgebroken ben blijven glimlachen, en verder sloeg, noch spuugde, noch schold, noch uit de hoogte keek, en verder hoogstens in gedachten wat vernederingen formuleerde, die ik net zo snel weer corrigeerde, omdat ze niets met de kern van de zaak te maken hadden. Dat was toch nog een leerzame ervaring.


BACK to Weekly BACK to Artspot 2011