BACK

Weekly Residuum 167 -augustus 2003 E
© foto en tekst Koen NieuwendijkHet ligt voor de hand, u en ik zouden ramptoerisme naar de dijkdoorbraak - brak ik maar eens door, maar zoals u weet, de uitdrukking what's in a name moet u een beetje sarcastisch declameren - ten zeerste afkeuren, maar beseft u wel dat het uit oogpunt van medemenselijkheid abnormaal zou zijn als uw buurman bij het instorten van uw huis zich onverschillig zou omdraaien, terwijl zelfs in het kader van een doorsnee inburgeringscursus toch zeker minimaal het toejuichen van Sinterklaas als cruciaal wordt aangemerkt?

Deze materie is lastig, in aanmerking genomen dat de gemiddelde intellectueel het drukker heeft met het bewijzen van zijn status dan met het practiseren van betrokkenheid, die niet echt tot wasdom kan komen zonder dat men medemensen, die niet onmiddellijk voldoen aan uw en mijn hoge standaarden, toch in hun waarde kan laten, zolang althans wij allen ervan zijn overtuigd dat ze de boel niet proberen te flessen, want dat is in geval van nood natuurlijk een pracht van een argument. Maar afgezien daarvan is het de moeite van het overwegen waard toch te veronderstellen dat er ook ergens een glimp van medemenselijkheid uit spreekt, hoe stom het ook uitpakt. Wij kunnen daar wel degelijk op inspelen. Het mooiste zou zijn met dankbaar gemoed de auto's van de betrokkenen te vorderen, het eenvoudigste om kaartjes te verkopen. Wie dan nog komt vormt tot op zekere hoogte het bewijs van mijn veronderstelling, waardoor ik per ongeluk zowel mijn status verhoog als betrokkenheid toon. Het kan dus toch samengaan.

BACK