BACK

Weekly Residuum 319 - december 2006 C
© foto en tekst Koen Nieuwendijk
Voor velen zal dit moeilijk aanvaardbaar zijn. Ons bewustzijn bestaat bij de gratie van een symbiose met virussen, voorzover die daar zelf overigens niet anders over denken, als wij überhaupt zelf denken, wat we zelf ook mogen denken. Maar de echte diepe denker moet het hoop geven. Dat betekent dat de grenzen van het denken niet ophouden bij de binnenkant van onze schedel. Ook al werd dat al eerder gesuggereerd, het leek in dat verband meer op een provocatie dan op houdbaar inzicht. En juist daarom, als virussen al zover konden komen in samenwerking met ons, wat is er dan nog meer mogelijk. Dat dode stoffen wellicht ook beschikken over een mentaal veld, dat het midden houdt tussen door stoffelijke structuren gevangen gehouden trillingen, die worden gevoed door de afbraak van radioactieve straling van het basismateriaal, zodat zolang dat proces voortduurt de materie in feite dient als opslag, waarvoor slechts een trigger nodig is om beschikbaar te komen.

Twee stromingen zullen zich opwerpen: die van het organisch verstaan, waarmee de hoop wordt uitgedrukt dat de mens in samenwerking met zowel dode als levende materie alsnog definitief tot het goede wordt bekeerd, en die van de rechte lijn, die probeert apparatuur te ontwerpen waarmee niet alleen het bewijs wordt geleverd, maar waarmee ook elke identiteit zijn geheimen en zijn inzichten worden ontfutseld, want dan weten we voortaan alles. Tenzij natuurlijk de uitkomst is dat de taak van de mens dienend is, dan kunt u nog wat beleven.BACK