BACK

Weekly Residuum 140 - februari 2003 D
© foto en tekst Koen NieuwendijkHet komt zelden voor dat ik mijzelf van achteren zie, anders had ik wel eerder geweten dat ik voor degenen die ik mijn rug toekeer oog als een rohrschachtest op drift. De vraag rijst of dat komt door al dat denken. Is het dan niet de essentie van evolutie dat het aardse leven beschikt over de gave tijdig in te spelen op het ontlopen van zijn noodlot? Nee, nee, dit is geen ijdelheid, want het blijft eeuwig gissen of de gave werkt.

Mag ik hierbij de hulp inroepen van alle autotochtone taalgevoeligen? Mocht u roepen "discriminatie", dan hebt u gelijk, want het impliceert dat ik het zinloos acht elke minder ontwikkelde, en tevens elke goed ontwikkelde maar later aangekomen landgenoot hierover te consulteren, hoewel onze kinderen tijdens hun opvoeding ook tot de eerste categorie behoren, dus dat compenseert het weer een beetje.

Ik lijd sowieso mee met alle goedbedoelende Nederlanders, die zichzelf erop hebben betrapt dat zij in een moment van onbedachtzaamheid dingen riepen die zij niet bedoelden, althans niet met alle consequenties, maar niet als het gaat om de verminkingen die het linkse gedachtengoed de laatste drie decennia aan het onderwijs heeft toegebracht.

Maar vooruit, laten we bescheiden beginnen. Ik ben trots op mijn dochter, en ik wens dat het haar goed gaat. Als ik dus haar schoolrapport voorlees is het niet verstandig te denken dat het gaat om een objectief verslag.

Staat u mij toe de rest over te slaan, en u mijn verlossende vraag voor te leggen -althans, dat hangt af van uw antwoord.
Is het nu apetrots of apentrots, of apenrots, of apenroots?

BACK