BACK

Weekly Residuum 151 -mei 2003 B
© foto en tekst Koen NieuwendijkBijna even lang als ik argumenten probeer te bedenken tegen elke vorm van reclame, zo lang heb ik ook al begrip voor de menselijke neiging gelijk te willen hebben, want hoe stompzinnig een idee ook kan zijn, daar ligt in zijn rudimentaire vorm toch de kiem van de na-stoffelijke evolutie.

Vergelijkbaar met wat gebeurt met organismen in ge´soleerde locaties, blijkt ook met denken en voelen iets aan de hand te zijn. Maar zo overzichtelijk als vroeger zal het niet meer zijn. Zolang het inzicht van Darwin heerste, bevond dat waarover van mening werd verschild, zich buiten ieders gezichtsveld, maar nu komt het mij voor dat als er niets is dat wat dan ook weerhoudt, twee onvoorstelbare uitersten ineensmelten tot ons ondraaglijk toekomstperspectief.

Aan de ene zijde stelle men zich voor het schrikbeeld van de bezittende klasse: de demon van inkomensgelijkheid, aan de andere zijde het ideaal van de sociale gelijkheid, dat juist voor de reclamewereld buitengewoon attractief is, omdat het dan veel simpeler wordt te weten te komen wat men wil, en daarop het aanbod zal worden afgestemd. Ik kan er ook niks aan doen dat ik de invulling van individuele rechten van de universele mens toch liever wat rekbaarder zie, want zo zitten we volgens mij aanzienlijk in elkaar, al komt het mij voor dat wij ons nogal apathisch door belangen van derden laten domineren.

Hetgeen zich na enig peinzen aan mij openbaarde als het sterkste argument voor beter onderwijs dat ik tot nog toe kon bedenken.

(Overwegingen naar aanleiding van het artikel "Spionnen langs de snelweg" van J. Pietersma in het NRC-Handelsblad van 31-3-2003, waarin de schrijver uit de doeken doet hoe langs Amerikaanse autowegen de behoeften van de doelgroep worden ge´dentificeerd door middel van de radioprogramma's die in de auto worden beluisterd, niet door enquetes te houden, maar door het opvangen van signalen die de ontvangende radio's zelf uitzenden. En dat koud twee dagen nadat ik wat melig mijmerde over nu nog fictieve gedachtenlezende installaties op luchthavens, zie WR 145 - De Amateur VIII)
BACK