BACK

Section - Weekly Residuum 10 - augustus 2000 B
© foto en tekst Koen Nieuwendijk

Pand of Onderpand

Het wantrouwen van de Amsterdamse ondernemers jegens de gang van zaken bij de aanleg van de metro is dermate groot dat de uitbater van dit terras veiligheidshalve alvast drastische maatregelen heeft genomen om in geval van verzakkingen niet in zijn nering getroffen te worden.

Betrouwbare bronnen melden dat er stemmen opgaan om het referendum voor de nieuwe burgemeester te koppelen aan een referendum over het behoud van de historische binnenstad van Amsterdam, omdat men vreest dat alle oude gebouwen langs de geplande route van de metro de een na de ander in de bouwputten zullen wegglijden. Men wijst erop dat de bodem in de Haagse binnenstad niet half zo week is als die in Amsterdam.

Andere betrouwbare bronnen melden dat men van Amsterdamse zijde tegenwerpt dat alle Haagse complicaties tot nu toe voorvloeien uit menselijk falen. Dat klinkt nogal vreemd als men beseft dat ambtelijke fraudeurs in Amsterdam niet kunnen worden ontslagen omdat anders de betreffende diensten wegens onderbezetting niet meer functioneren. Het lijkt erop dat men op deze manier het recht op fraude ruilt tegen een metro die niet zal instorten. Is dat zelfvertrouwen of niet?


BACK