BACK

Weekly Residuum 190 - februari 2004 C
© foto en tekst Koen NieuwendijkU weet waarschijnlijk net zo goed als ik dat achter de niet aflatende pogingen te doorgronden vanuit welk primitief dieptepunt de mens zich heeft ontwikkeld naar zijn huidige superioriteit de van ongeduld doordrenkte hamvraag schuilgaat hoeveel hoger we nog kunnen reiken. Wat zijn we blij als blijkt dat vogeltjes op een eenzaam eiland verrassend snel kunnen muteren. Alleen weten we dan niet of we ook al mogen spreken van slimmer, want hoe meet je dat bij die diertjes, afgezien van dat stokje in dat vogelbekje?

Welnu, ik heb een verrassing voor u, bij wijze van spreken om de hoek. We staan op het punt te ontdekken dat mutaties aangaande intelligentie binnen een veel korter tijdsbestek plaatsvinden dan tot nu werd gedacht. Het lijkt me beter dat u vr de onthulling van de harde waarheid de kans moet krijgen het naderend onheil een plaats te geven, dus moet u ook weten dat verantwoorde ouders, die van huis uit toch al gevoelig zijn voor de intelligentie van hun kinderen, hen verbieden tijdens een film te snoepen. Na het toestaan van een rolletje stophoest gedurende Lunatic besloot ik bij Pietje Bell II mijn dochter -inderdaad, ook ik- popcorn voor te schrijven. Niet eens om haar IQ op te voeren, maar meer om te voorkomen dat al die zoetmakers en kleurstoffen haar natuurlijke enthousiasme zouden opzwepen tot bijna adhd-niveau.

Zo zijn er op nationale schaal tonnen popcorn naar binnen gewerkt, waarvan een aanzienlijk deel over de vloeren van de bezochte bioscoopzalen werd uitgestrooid, en dat kregen de Amsterdamse muizen ook in de gaten. Die muizen werden vervolgens weer bestreden, waarbij de domsten het eerst sneuvelden, althans, dat zeiden de bestrijders. Als dat waar is, dan kunnen wij, Amsterdamse binnenstadbewoners, onze borst natmaken, maar de rest van de wereld ook, want tenslotte gebeurt er iets vergelijkbaars met de kindsoldaten in sommige streken van Afrika. Als namelijk de directies besluiten om de zalen niet 's morgens, maar meteen al 's avonds schoon te maken, dan zijn die muizen weer op ons aangewezen. Die zijn intussen veel slimmer geworden, of althans de slimsten zijn volgens de deskundigen overgebleven. Maar muizen zijn razendsnel in het voortplanten, dus moeten er tussen die slimmerikken heel wat jonggeborenen zitten.

Blijven er nog twee vragen die moeten worden opgelost. De eerste is of de overgebleven slimme muizen ook slim nageslacht blijven krijgen, en de tweede of dat dat weer snel dommer wordt als de bestrijding op particulier niveau minder voortvarend wordt aangepakt. Het kan van pas komen te weten in welk tijdsbestek deze mentale upgrading kon gebeuren. Dat moet af te lezen zijn uit de statistieken van de verkoop van popcorn. Als Darwin had geweten dat het zo simpel ligt! Ik acht het dan ook de plicht van de intelligentsia om bij wijze van eerbetoon eigenhandig de intelligentie van inwonende muizen te testen door middel van multiple choice vragen, die zij kunnen beantwoorden door korreltjes popcorn uit cirkeltjes te eten. En misschien voorzichtig met een calculatortje erbij. Even Nature bellen.


BACK