BACK

Weekly Residuum 181 -december 2003 A
© foto en tekst Koen NieuwendijkU weet vast wel dat geschreven recht wordt -of in ieder geval werd- voorafgegaan door gewoonterecht. Wat ik onlangs in de krant las zou je kunnen omschrijven als een soort tegenhanger van dit proces. Ik doel op het berichtje op de voorpagina van het Parool van 3 december, dat rept van een miljoenenschade aangericht door huisdieren. In dat berichtje klopt iets fundamenteel niet.

Denkt u mèt mij dat het vrij zeker is dat wij dieren in huis hebben genomen omdat ons dat goed uitkwam? En dat we waarschijnlijk in eerste instantie de kosten en de moeite bewust afstreepten tegen de verwachte baten, maar dat die alras zo groot bleken dat het verspilde tijd was daar zelfs maar veronderstellingen over te debiteren? Daar raak je aan gewend natuurlijk, dus telkens als er iets gebeurt aan de kostenzijde, dan denk je, o wat zonde, net zo lang tot je de gevolgen van de natuurlijke gewoonten van dieren, die in huiselijke context wat minder handig zijn, uiteindelijk als schade gaat beschouwen. Terwijl er had moeten staan dat het ongerief, dat voortkwam uit diverse niet op onze lieve dieren toegesneden huiselijke omstandigheden en gewoonten voor slechts vijf miljoen euro afgekocht kon worden.

Dat is toch een schijntje voor al die gratis dierenliefde?


BACK