BACK

Weekly Residuum 154 -mei 2003 E
© foto en tekst Koen Nieuwendijk
Het zijn dingen die je overkomen. Je vraagt er niet om, het lijkt alsof je onge´dentificeerde onzichtbaren betrapt op onaangekondigde en ongeco÷rdineerde dialogen. Luistert u naar een greep uit het Logboek van Ongeautoriseerde Gedachten (LOG).

From: Heavenly Brain Trust Department (HBTD)
De wil tot het doorgronden van een raadsel ligt in de genen vastgelegd.

From: Local Insight Association (LIA)
Er zijn toch ook tegenstrevende mechanismen, zoals luiheid, gemakzucht, zeg maar economisch handelen? Het ligt voor de hand dat ook die in ons genetisch materiaal zijn vastgelegd. Waarmee Vrije Wilsbeschikking zich als ideaal min of meer handhaaft, omdat binnen bereik liggende en tot op zekere hoogte be´nvloedbare processen als humeur en spijsvertering hierop aanmerkelijke invloed lijken uit te oefenen.

From: Foundation for Fine Thinking Development (FFTD)
Hetgeen dus het begin is van het inzicht dat het begrip Chaos een product is van tekortschietend denkvermogen.

From: Corrigerende Autoriteit van het Bovenrationeel Denken (CABD)
Wilt u zich even inhouden? Intelligentie is een eigenschap die ternauwernood toereikend is voor het doorgronden van steeds terugkerende processen, hoe graag de mens die ook zou willen herleiden tot beheersbare proporties.
Zou het kunnen zijn dat intelligentie in zijn oorsprong een afwijking zonder evolutionair voordeel was, maar met enig geluk alsnog kan bijdragen tot het overleven van de soort? Dan lijkt het ons verstandig te beseffen dat het voordeel van de ene levensvorm voor de andere doorgaans een fataal nadeel is. Maar daarover later. Zolang de mens zich het primaat van het universum toeŰigent, verkeert hij niet alleen principieel op voet van oorlog met alle mogelijke levensvormen, maar ook met zichzelf.

From: ik (Heel Benepen)
Waarom zeggen ze er niet bij dat de mens het begrip goed heeft uitgevonden omdat hij van harte hoopt dat zijn nietigheid zich dan niet tegen hem keert?

BACK