BACK

Weekly Residuum 315 - november 2006 A
© foto en tekst Koen Nieuwendijk
Laten we de vraag, naar de beantwoording waarvan zo eindeloos wordt gehunkerd, eens anders stellen. Zouden levensvormen - ik spreek met opzet niet van wezens, want dat houdt al een aardse vooringenomenheid in, die verder denken alleen maar blokkeert - die middels een onstoffelijke activiteit in staat zijn andere levensvormen in hun omgeving te domineren en die buitenspel kunnen zetten door hen onoplosbare raadsels te laten verzinnen, die een verdere ontwikkeling in de weg staan, waardoor voor onverwachte dominantie om die reden niet hoeft te worden gevreesd - zouden die levensvormen, als ze zouden worden geconfronteerd met een mens, en zich verwaardigden zich te verdiepen in onze sortering lichaamsdelen en organen, wat niet vanzelfsprekend is, want hoe groter de dominantie, hoe minder aandacht voor al het geplette, althans op aarde werkt dat zo, zouden die vormen dan onder de indruk zijn? Zouden zij denken, of een activiteit die min of meer het equivalent van denken kan worden genoemd, dat wij met die hele bagage ook een dergelijke activiteit kunnen ontplooien, even los van het niveau en de effectiviteit, een telraam werkt ten slotte nog steeds zonder één enkele update. Nee, het antwoord mag best even op zich laten wachten, en kan in gunstige omstandigheden misschien zelfs wel uitblijven, want competitie leidt wel ergens toe, maar een universele toepassing van die regel leidt regelmatig nergens toe, en als je dat eenmaal in de gaten hebt, krijgt uw onstoffelijke entiteit pas deeltijd voor het zwaardere werk. Het is waar, alleen door leren komt de mens verder, maar soms heb ik geen zin meer om iets uit te leggen. En soms doet me dat goed. Zou dat ook mogen van die buitenaardsen?

(Ik las in het NRC Handelsblad van 29 oktober 2006 geboeid over de distosileria, amoeben die als het voedselaanbod dat dicteert, bij elkaar kruipen, een vorm aannemen en op pad gaan. Die vorm leidt normaliter makkelijk tot de neiging soorten naar uiterlijke kenmerken te sorteren, maar dat gaat dus niet, want een andere aardse maatstaf zei dat het niet waar was, van die soortgelijkheid, en laat die nu winnen. Maar die dingen zitten wel in elke bloempot, als u in de tuin hebt gewerkt, ook onder uw nagels, en denken er het hette van.)

BACK