BACK
Virtuele tentoonstelling       De Vrouw in de collectie van Galerie Lieve Hemel   
22 december 2020 - 19 januari 2021
Siegfried Woldhek

Reading the text of the introduction again, I found myself not talking about bad women, although the word dictator certainly covers a good part of the meaning. In the heat of the battle to get the virtual exhibition online on time, Dilma Roussef initially stood alone, being Woldhek's only female portrait in the gallery at the time. But that again meant that the good women were missing, and that is of course unforgivable. And so it came about that Roussef's gruff gaze is still gloriously outshined by Leijten, Merkel and Ginsburg.
"Dilma Roussef"
2016
23 x 23 cm
€ 1.850"Renske Leijten" 2020
aquarel/geschept papier, 22 x 22 cm - € 1.850"RGB"
2020
aquarel/geschept papier, 22 x 22 cm - € 1.850"Angela Merkel"
2020
aquarel/geschept papier, 22 x 22 cm - € 1.850

De tekst van de introductie nog eens doorlezend betrapte ik mijzelf erop dat ik niet van slechte vrouwen repte, hoewel het woord dictator toch zeker een flink deel van de lading dekt. In de hitte van de strijd om de virtuele tentoonstelling op tijd online te hebben, stond Dilma Roussef aanvankelijk op haar eentje, omdat zij op dat moment Woldheks enige vrouwelijke portret in de galerie was. Maar dat betekende wel dat de goede vrouwen ontbraken, en dat is natuurlijk onvergeeflijk. En zo kwam het dat de norse blik van Roussef alsnog glansrijk overstraald wordt door Leijten, Merkel en Ginsburg.